søknad om barnehageplass

Barnehagen er med i samordnet opptak i Sandnes kommune og for å søke plass i Rabalder barnehage, ber vi dere følge linken og registrere søknad om barnehageplass. Alle er velkommen til å søke plass hos oss, uavhengig av bostedskommune og arbeidsplass. Søkere som har søsken som allerede har plass i barnehagen, er tilknyttet Esso Norge A/S - Exxon Mobil eller Point Resources har prioritet ved opptak. Vi ber dere derfor oppgi dette i søknadsskjemaet.